PRIVĀTUMA POLITIKA

Kas mēs esam?

SIA “Baltic Biotechnologies” ir internetveikala www.coldumarine.lv (“E-veikals”)
īpašniece. Sabiedrības vienotais reģistrācijas Nr.40203107733, reģistrēta 2017.gada
24.novembrī, juridiskā adrese Dreiliņu iela 2, Rīga, LV-1046, Latvija. SIA “Baltic
Biotechnologies” ir izstrādājusi šo privātuma politiku (“Privātuma politika”), lai parādītu mūsu
apņemšanos aizsargāt jūsu personas datus, kā arī informētu par to, kā mēs apstrādājam jūsu
personas datus.

Privātuma politika izstrādāta, ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes (ES) 2016.gada
27.aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi
un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula)
(“Regula”), Fizisko personas datu apstrādes likumu un citus piemērojamos normatīvos aktus
privātuma un fizisko personu personas datu apstrādes un aizsardzības jomā. SIA “Baltic
Biotechnologies” rūpējas, lai mūsu rīcībā esošā personas datu apstrāde notiktu atbilstoši
Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un labas
prakses vadlīnijām. Šīs Privātuma politikas mērķis ir izskaidrot, kādu personīgo informāciju
par E-veikala klientiem – fiziskām personām (“Klients/-i vai uzrunā “Jūs”) mēs iegūstam,
kādiem nolūkiem tā tiek izmantota un kādas ir Klientu tiesības attiecībā uz viņu personīgās
informācijas izmantošanu un aizsardzību.

Privātuma politika ir neatņemama E-veikala Apkalpošanas noteikumu sastāvdaļa un tā
atspoguļo noteikumus, kas ir jāievēro visiem E-veikala Klientiem (gan reģistrētajiem
Klientiem, gan Klientiem, kuri veic pirkumus, neveicot reģistrēšanos).

Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA “Baltic Biotechnologies”, reģ.Nr.40203107733,
juridiskā adrese Dreiliņu iela 2, Rīga, LV-1046, Latvija. Lai sazinātos saistībā ar datu apstrādes
jautājumiem, lūdzu rakstiet e-pastu uz info@coldumarine.lv .

Kādu informāciju mēs iegūstam?
Mēs iegūstam, apkopojam un apstrādājam tikai tādus personas datus, kas ir nepieciešami,
lai sasniegtu mērķus, kuriem tie tiek apstrādāti un tikai tos, kurus Klients mums brīvprātīgi
sniedzat ar e-pasta starpniecību, aizpildot tīmeklī bāzētās anketas un citā tiešā saziņā ar Klientu:

 • reģistrējoties E-veikala interneta vietnē: vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi, mobilā telefona
  numuru. Reģistrētā lietotāja Klienta konts tiek izmantots kā informācijas avots un
  saziņas līdzeklis distances līguma noslēgšanai;
 • veicot pirkumu E-veikalā: vārdu, uzvārdu, mobilā telefona numuru, piegādes veidu, piegādes adresi, maksājuma veidu, maksājuma datus;
 • pierakstoties E-veikalā vai jaunumu saņemšanai: informāciju par Klienta e-pasta adresi;
 • ikreiz apmeklējot E-veikalu: informāciju par Klienta datoru (ierīci), apmeklējumiem un
  pirkumiem E -veikalā, tostarp IP adresi, kā arī laiku un datumu, kad Klients reģistrējies
  E-veikalā;
 • jebkuru citu informāciju, kuru Klients sniedz E-veikala apmeklējuma un pirkuma
  iegādes laikā vai sazinoties ar mums.

Kā mēs izmantojam iegūtos personas datus?
Mēs varam izmantot iegūtos personas datus, lai:

 • apstrādātu Klienta pasūtījumus un noformētu nepieciešamos dokumentus (noslēgtu
  līgumu, piegādātu nopirkto preci, nodrošinātu nopirkto preču atpakaļatdošanu,
  izrakstītu un nosūtītu rēķinus un pavadzīmes, iekasētu un apkopotu veiktos
  maksājumus);
 • sniegtu Klientam efektīvu klientu atbalstu (nosūtīt paziņojumus, sarakstītos,
  atspoguļotu informāciju par iepriekšējiem pirkumiem);
 • palīdzētu novērst apdraudējumu vai krāpnieciskas darbības;
 • nosūtītu Klientam informatīvus ziņojumus un citu ar mūsu sniegtajiem pakalpojumiem
  saistītu komerciālu informāciju, paziņojumus, ja Klients nepārprotami piekritis tādus
  saņemt;
 • ievērotu normatīvo aktu prasības.

Par Klientu iegūtā informācija un personas dati būs pieejami tikai mūsu darbiniekiem un
sadarbības partneriem, kas ir attiecīgi pilnvaroti šīs informācijas piekļuvei un lietošanai un
kuriem šī informācija ir nepieciešama attiecīgā pakalpojuma nodrošināšanai.

Mēs varam nodot Klienta informāciju trešajām personām, lai ievērotu normatīvo aktu
prasības, sadarbotos ar uzraudzības iestādēm, palīdzētu novērst noziedzīgas darbības un
aizsargātu mūsu, Klienta un citu personu likumīgās tiesības (tai skaitā izpaust par Klientu
informāciju, lai atgūtu parādus).

Kā mēs aizsargājam personas datus?
Klienta personas datu aizsardzībai mēs izmantojam dažādus tehniskus un organizatoriskus
drošības pasākumus. Mēs rūpīgi pārbaudām visas pilnvarotās personas, sadarbības partnerus,
darbiniekus, kuri apstrādā Klienta personas datus, kā arī izvērtē atbilstošu drošības pasākumu
pielietošanu un personas datu glabāšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Mēs
neuzņemamies atbildību par jebkādu nesankcionētu piekļuvi personas datiem un/vai personas
datu zudumu, ja tas nav atkarīgs no SIA “Baltic Biotechnologies” (piem., Klienta vainas un/vai
nolaidības dēļ).

Cik ilgi mēs glabājam personas datus?
Mēs glabājam Klienta personas datus tik ilgi, cik ilgi tie ir mums nepieciešami atbilstoši to
ieguves mērķim un kā to pieļauj vai nosaka normatīvo aktu prasības.

Kādas ir Klienta tiesības?
Ja Jūs esat datu subjekts saskaņā ar Regulu (piemēram, Jūs esat ES pilsonis un sniedzat
mums savus personas datus), Jums ir turpmāk minētās tiesības saistībā ar saviem personas
datiem:

 • Tiesības piekļūt informācijai. Jums ir tiesības saņemt informāciju par to, kāpēc un kā
  tiek apstrādāti Jūsu personas dati. Jums ir tiesības bez maksas saņemt mūsu rīcībā esošo
  Jūsu personas datu kopiju plaši izmantotā elektroniskā formātā.
 • Tiesības labot. Jums ir tiesības panākt neprecīzu vai nepilnīgu personas datu labošanu
  vai papildināšanu bez nepamatotas kavēšanās.
 • Tiesības „tikt aizmirstam”. Jums ir tiesības atsaukt savu piekrišanu personas datu
  apstrādei un panākt savu personas datu dzēšanu bez nepamatotas kavēšanās, tiklīdz dati
  vairs nav nepieciešami, lai sniegtu Jūsu pieprasītos pakalpojumus un ievērotu
  normatīvo aktu prasības.
 • Tiesības ierobežot apstrādi. Jums ir tiesības panākt savu personas datu apstrādes
  ierobežošanu, ja Jūs iebilstat pret to un mums nav leģitīma pamata turpināt apstrādi, ja
  Jūs apstrīdat datu precizitāti, ja apstrāde ir pretlikumīga vai ja Jūs pieprasāt celt, īstenot
  vai aizstāvēt likumīgas prasības.
 • Tiesības iebilst. Jums ir tiesības jebkurā brīdī iebilst pret datu apstrādi, ja vien tas nav
  nepieciešams sabiedrības interesēs veicamam uzdevumam vai apstrādei nepastāv
  neapstrīdami likumīgs pamats.
 • Citas tiesības saskaņā ar Regulu. Vairāk informācijas skatiet, apmeklējot ES datu
  aizsardzībai veltīto mājas lapu.

Kas ir sīkdatnes (angļu val. cookies)?
Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, ko tīmekļa vietne saglabā lietotāja datorā, mobilajā vai
citā ierīcē, kad Jūs apmeklējat vietni. Katrā nākamajā apmeklējuma reizē sīkdatnes tiek
nosūtītas atpakaļ uz izcelsmes vietni vai trešās puses vietni, kas atpazīst attiecīgo sīkdatni.
Sīkdatnes tostarp ļauj vietnei atcerēties Jūsu izvēlētos iestatījumus nākamajās apmeklējuma
reizēs, lai katru reizi tie nebūtu jānorāda no jauna. Sīkdatnes netiek izmantotas, lai Jūs
personiski identificētu.

Kā un kāpēc mēs izmantojam sīkdatnes?
Mēs izmantojam sīkdatnes, lai uzlabotu E-veikala funkcionalitāti un atvieglotu tā
izmantošanu. Tāpat sīkdatnes izmantojam, lai individualizētu Klienta pārlūkošanas pieredzi un
Klientams rādāmo saturu. Ar sīkdatnēm mēs analizējam Klienta pārlūkošanas vēsturi un šos
datus izmantojam, lai sniegtu Klientiem iespēju pēc iespējas ērtāk izmantot mūsu
pakalpojumus, kā arī statistikas analīzes nolūkos.

Mēs izmantojam tīmekļa datu plūsmu, pielietojot sīkdatnes, lai noteiktu, kuras tīmekļa lapas
tiek izmantotas. Tas mums palīdzēs analizēt tīmekļa datplūsmas datus un uzlabot mūsu vietni
atbilstoši lietotāju vajadzībām.

Kopumā, sīkdatnes palīdz attīstīt un nodrošināt labāku vietni priekš Jums, ļaujot mums
kontrolēt, kuras lapas lietotājiem ir svarīgas. Ar sīkdatņu palīdzību mēs nevaram piekļūt Jūsu
datoram, vai iegūt jebkādu informāciju par Jūsu personīgajiem datiem, kuru Jūs mums
nesniedzat, izņemot to, ar kuru Jūs automātiski piekrītat sīkdatņu lietošanai.

Lielākā daļa tīmekļa pārlūkprogrammu pieņem sīkfailus automātiski, taču Jūs varat iestatīt
savu pārlūkprogrammu, lai sīkfaili tiktu atspējoti. Taču, ja Jūs izmantosiet savas
pārlūkprogrammas iestatījumus, lai atspējotu visas sīkdatnes (tostarp tehniskas sīkdatnes),
iespējams, būs apgrūtināta pilnvērtīga tīmekļa vietnes www.coldumarine.lv lietošana.

Atkarībā no veicamajām funkcijām un izmantošanas mērķa mēs savā tīmekļa vietnē
www.coldumarine.lv izmantojam šādas sīkdatnes:

 • Funkcionālās sīkdatnes. Šīs sīkdatnes ir nepieciešamas, lai Jūs spētu pārvietoties
  mājas lapā un lietot tās funkcijas. Bez šīm sīkdatnēm mēs nevaram nodrošināt Jūsu
  pieprasītos pakalpojumus, piemēram, preču groza funkcionalitāti.
 • Google Analytics sīkdatnes. Šīs sīkdatnes lieto, lai iegūtu mūsu mājas lapas
  apmeklējuma statistiku. Mēs lietojam šo informāciju, lai uzlabotu vietnes darbību un
  reklāmas pasākumus.
 • Mērķētas reklāmas rīku sīkdatnes. Šīs sīkdatnes lieto, lai paaugstinātu reklāmas
  efektivitāti un rādītu reklāmas, kas, visticamāk, Klientu interesēs visvairāk.
 • Trešās puses pakalpojumu sniedzēja sīkdatnes. Sīkdatnes var iestatīt šādi šajā mājas
  lapā lietotie trešo pušu pakalpojumi: Facebook poga ”Patīk”, YouTube video. Dažas no
  šīm sīkdatnēm var tikt izmantotas, lai sekotu līdzi Klienta darbībām citās mājas lapās,
  un mēs tās nevaram kontrolēt, jo šīs sīkdatnes nav iestatījusi mūsu mājas lapa.

Kā atteikties no sīkdatnēm?
Jūs varat atteikties no sīkdatņu saņemšanas, izmantojot privātās pārlūkošanas režīmu, kuru
nodrošina lielākā daļa pārlūkprogrammu (privāts logs, inkognito logs vai InPrivate logs).
Jebkādas sīkdatnes, kas tiek izveidotas, darbojoties privātās pārlūkošanas režīmā, tiek dzēstas,
tiklīdz tiek aizvērti visi pārlūka logi.

Izmantojot bezmaksas rīku Your Online Choices vai YourAdChoices, Jūs varat atteikties
no mērķētas reklāmas rādīšanai nepieciešamās informācijas iegūšanas un lietošanas.

Vairāk informācijas, kā kontrolēt sīkdatnes atbilstoši ierīces pārlūkprogrammai, var atrast
tīmekļvietnē: www.aboutcookies.org

Privātuma politikas izmaiņas
Mums ir tiesības jebkurā laikā atjaunot vai mainīt Privātuma politiku. Šāda atjaunota vai
izmainīta Privātuma politika stājas spēkā kopš publicēšanas brīža tīmekļa vietnē
www.coldumarine.lv .

Kontaktinformācija
Lai iegūtu papildinformāciju par mūsu privātuma praksi, jautājumu vai sūdzības gadījumā,
lūdzu, sazinieties ar mums pa e-pastu info@coldumarine.lv vai pastu, izmantojot zemāk
sniegtos rekvizītus.

SIA “Baltic Biotechnologies”
Reģ. Nr. 40203107733
Skolas iela 25-1, Riga, Latvija, LV- 1010

Privātuma politika sagatavota: 01.01.2022

Kirjaudu

Salasana unohtunut?

Rekisteröidy?

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you are happy with it.
Ok